K
e
d
v
e
n
c
e
k
Kedvencek

A www.cam24.hu internetes oldal FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEI

Ez a kiadás csak tájékoztató jellegű - az egyetlen érvényes verzió a szlovák!

Tartalom:

A LiveNet, s.r.o. gazdasági társaság, székhelye: 930 12 Ohrady, Náprotivná ulica 353/27, KSH-szám: 44 314 213, bejegyezve a Trnavai Járásbíróság cégjegyzékében, szakasz: Sro, betét száma: 22347/T, mint a www.cam24.hu internetes oldal üzemeltetője, a www.cam24.hu oldalt illetően kiadja a következő felhasználói feltételeket:

I. Bevezető rendelkezések

 1. A www.cam24.hu internetes oldal (a továbbiakban csak "oldal") üzemeltetője a LiveNet, s.r.o. társaság, székhelye: Náprotivná ulica 353/27, 930 12 Ohrady, KSH-szám: 44 314 213 (a továbbiakban csak "az oldal üzemeltetője").
 2. A honlap üzemeltetőjének elérhetőségei:
  • cégnév: LiveNet, s.r.o.
  • székhely: Náprotivná ulica 353/27, 930 12 Ohrady, Slovenská republika
  • az üzemeltetővel való kapcsolattartásra szolgáló telefonszám: +421918924889
  • e-mail: info@sexchat24.hu
 3. A panaszt, reklamációt vagy egyéb javaslatot írásban, e-mailben vagy a weboldalon lévő reklamációs szabályzat szerint nyújthatja be.
 4. Az oldal üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa az oldalnak, az oldal tartalmának, dizájnjának és bármiféle szoftvertartozékának.
 5. Az oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen felhasználói feltételek megváltoztatására, kiegészítésére vagy teljes egészében történő kiváltására. Jelen felhasználói feltételek kiváltása új felhasználói feltételek kiadásával valósul meg. Az oldal üzemeltetője vállalja, hogy jelen felhasználói feltételek megváltoztatásáról, kiegészítéséről vagy kiváltásáról tájékoztatja az oldal által érintett valamennyi személyt, mégpedig a regisztráció során megadott e-mail címre megküldött, a felhasználói feltételek megváltoztatásával, kiegészítésével vagy kiváltásával kapcsolatos rövid értesítés formájában. A megváltoztatott, kiegészített vagy az újonnan kibocsátott felhasználói feltételek az oldal által érintett személyek számára a vonatkozó értesítéseknek az e-mail címükre, az előző mondat értelmében történt elküldésével válnak kötelező érvényűvé.
 6. Jelen felhasználói feltételek kötelező érvényűek az oldal által érintett valamennyi személy számára.
 7. Ezek a felhasználói feltételek egyben az üzemeltető tájékoztatási kötelezettségének teljesítését is jelentik a fogyasztóvédelemről és az áruk értékesítéséről az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződésről szóló 2014. évi 102. Tv. 3. par. hatályos rendelkezései alapján.
 8. Az oldallal kapcsolatos szerzői jog kizárólag az oldal üzemeltetőjét illeti meg.
 9. A peres eljárás során a szlovák jog (a Szlovák Köztársaság jogrendszere) az irányadó és alkalmazandó.

Ugrás az oldal tetejére ↑

II. Az oldal tartalma, az oldalra vonatkozó tiltó rendelkezések

 1. Az oldal felnőtteknek, erotikus tartalommal készült, melyet kizárólag 18 évnél idősebb személyeknek szántak. A weboldal lehetővé teszi a regisztrált modell számára a bemutatkozást és a regisztrált látogatók számára pedig a regisztrált modell bemutatkozásának megtekintését (a továbbiakban: “Szolgáltatás”).
 2. Az oldal tiltott tartalmához tartoznak főleg a következők:
  1. az emberi méltóságot megalázó praktikákat megjelenítő szóbeli, illetve képi tartalmak (ún. S/M praktikák, bondage, szexuális rabszolgaság stb.)
  2. bármilyen gyermekpornográfiát tartalmazó szóbeli vagy képi tartalom, azaz tilos bármiféle, gyerekkel vagy gyereknek látszó személlyel történő valós vagy színlelt közösülés, illetve nemi érintkezés vagy hasonló jellegű szexuális kapcsolat egyéb módjának megjelenítése, illetve gyerek vagy gyereknek látszó személy meztelen testrészeinek megjelenítése
  3. bárminemű szóbeli vagy képi tartalmak, melyek bármilyen szolgáltatás, áru, vállalkozás, társaság vagy személy propagálására alkalmasak, és amelyek reklámként értelmezhetőek
  4. vulgáris, illetlen, durva szavak vagy gesztusok
  5. üzleti jellegű tevékenység propagálása
  6. az oldal keretein kívül történő pénzügyi tranzakciók stimulálása.
 3. A webhelyen tilos minden olyan tartalom megjelenítése, amely megsérti a kártyatársaságok alapelveit.
 4. Az oldalon megjelenített tartalom tiltott jellegének megállapítása az oldal üzemeltetőjének jogkörébe tartozik.
 5. Az oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot az oldal által érintett személyek részéről közzétett tartalmak ellenőrzésére azon szempontból, hogy nem tiltott tartalomról van-e szó.
 6. Az oldal üzemeltetője tiltott tartalom megállapítása esetén a következő módon dönthet:
  1. a tiltott tartalom zárolása
  2. az oldal által érintett azon személy átmeneti blokkolása, aki az ilyen jellegű tartalmat közzétette
  3. az oldal által érintett azon személy regisztrációjának törlése, aki az ilyen jellegű tartalmat közzétette.
 7. Az oldal üzemeltetőjének a felhasználói feltételek ezen cikkely 5. bekezdése szerint hozott döntése okán az oldal által érintett egyetlen személynek sem keletkezik jogosultsága semmilyen kártérítésre, sem bármilyen formában történő vagyoni vagy nem vagyoni elégtételre.
 8. Bármely regisztrált modellnek vagy bármely regisztrált látogatónak jogában áll, hogy az oldal üzemeltetőjét az oldal által érintett más személy olyan jellegű viselkedésről tájékoztassa, amely a felhasználói feltételek ezen cikkelyének megszegését jelenti.
 9. A felhasználói feltételek ezen cikkelyében meghatározott tiltások egyaránt vonatkoznak mind az oldal által érintettek szóbeli kommunikációjára, mind pedig a nyilvános vagy magánjellegű chat-en folytatott írásos kommunikációjukra, továbbá a vizuális kommunikációjukra is.

Ugrás az oldal tetejére ↑

III. Az oldal által érintett személyek

 1. Az oldal által érintett személyek a következők:
  1. regisztrált modell
  2. Regisztrált látogató
  3. nem regisztrált véletlen látogató.
 2. Regisztrált modell alatt az a 18 évnél idősebb természetes személy értendő, aki fényképek, videók és webkamera segítségével történő prezentációja céljából regisztrálta magát az oldalon.
 3. Regisztrált látogató alatt az a 18 évnél idősebb természetes személy értendő, aki a modell prezentációjának figyelemmel kísérése céljából regisztrált az oldalon.
 4. Nem regisztrált véletlen látogató alatt az a természetes személy értendő, aki anélkül látogatott el az oldalra, hogy regisztrált modellként vagy regisztrált látogatóként kívánná magát regisztrálni, eközben ez a személy nem rendelkezik az oldal által nyújtott olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségével, melyek csak a regisztrált modell vagy regisztrált látogató számára hozzáférhetőek.
 5. Az oldal által érintett személyek az oldal üzemeltetőjével nem állnak munkaviszonyban vagy ahhoz hasonló másféle viszonyban, továbbá ugyancsak nem minősülnek az oldalt üzemeltető alvállalkozójának.
 6. Az oldal üzemeltetője jogosult ellenőrizni, hogy a regisztrált modell vagy a regisztrált látogató megfelel-e az oldalon történő regisztráció követelményeinek (főleg az életkort illetően).

Ugrás az oldal tetejére ↑

IV. Regisztráció

 1. Az oldalon történő regisztráció önkéntes. Az oldalon történő regisztrációt illetően nem jelent jogosultságot az sem, ha teljesül az oldal üzemeltetője által meghatározott valamennyi feltétel.
 2. Az oldalon történő regisztráció csak a 18 évet betöltött személyek számára lehetséges.
 3. Az oldal üzemeltetője indoklás nélkül is jogosult a személy regisztrációjának elutasítására.
 4. Az oldalon a regisztráció elektronikusan online történik.
 5. A regisztráció során a személy nyilatkozik, hogy modellként vagy látogatóként kíván-e regisztrálni.
 6. A modellként történő regisztráció során a következő adatokat kell megadni:
  1. családi és utónév
  2. személyi szám
  3. az állandó lakhely címe
  4. banki kapcsolat és számlaszám
  5. e-mail cím, melynek a személy regisztrációja teljes időtartama alatt működnie kell.
 7. A látogató regisztrációja során érvényes és működő e-mail cím megadására van szükség, bankszámla általi esetleges kreditvásárlás esetére a banki kapcsolat és számlaszám megadása szükséges.
 8. A regisztráció során a személynek nyilatkoznia, hogy jelen felhasználói feltételeket elolvasta, és beleegyezését adta személyes adatai feldolgozásához. Ezen nyilatkozat megtétele nélkül az oldalon történő regisztrációt nem lehet sikeresen befejezni.
 9. A regisztrációhoz el kell küldeni a saját személyi igazolványt beszkennelt formában.
 10. A regisztráció formális folyamatának befejeztével az oldal üzemeltetője ellenőrzi a regisztráló személy személyes adatait, főleg azt, hogy 18. életévét betöltött személyről van-e szó, majd a regisztrációt követő 24 órán belül értesítést küld a regisztrált személy által megadott e-mail címre, hogy a regisztrációt elfogadja-e, illetve elutasítja. A regisztráció elfogadásáról szóló értesítés a távollevők között kötött szerződés tartós adathordozón történő megerősítésének tekintendő. A regisztráció elfogadásáról szóló értesítés magában foglalja a regisztrált modell, valamint a regisztrált látogató kifejezett hozzájárulásának megerősítését is ahhoz, hogy a szolgáltatást a szerződéstől való elállás határidejének lejárta előtt megkezdhesse azzal, hogy a regisztrált modell vagy regisztrált látogató ezzel a hozzájárulásával elvesztette a szerződéstől való elállás jogát.
 11. Az adott személy az oldalhoz való teljes hozzáférést csak az oldal üzemeltetője által történő regisztráció elfogadását követően kap. Eddig a pillanatig a regisztráló személy ugyanolyan státusban van, mint a nem regisztrált véletlen látogató.
 12. Sikeres regisztráció esetén az oldal által érintett személy és az oldal üzemeltetője között a Polgári Törvénykönyv 51. §-a szerinti polgárjogi kötelmi viszony jön létre, melynek tartalma a következő:
  1. az oldal üzemeltetőjének kötelezettsége
   1. a regisztrált modell számára lehetőséget biztosítani saját prezentációhoz és saját fizikai mivolta megjelenítéséhez jelen felhasználói feltételek szerint, és ennek érdekében a regisztrált modell számára megfelelő teret biztosítani az oldalon
   2. a regisztrált látogató számára lehetőségét biztosítani, hogy jelen felhasználói feltételek szerint követhesse a regisztrált modell saját prezentációját
   3. a regisztrált modellnek kifizetni a jelen felhasználói feltételek szerint meghatározott díjazást
  2. a regisztrált modell jogosultsága saját prezentációra és fizikai mivoltának megjelenítésére jelen felhasználói feltételek szerint, valamint a kötelezettsége jelen felhasználói feltételek megtartását illetően
  3. a regisztrált felhasználó jogosultsága a regisztrált modell saját prezentációjának követésére, jelen felhasználói feltételek szerint, valamint a kötelezettsége jelen felhasználói feltételek megtartását illetően.
  4. a honlap üzemeltetője és a regisztrált modell vagy regisztrált látogató között létrejött jogviszonyt úgy kell értékelni, mint olyat, amely a fogyasztóvédelemről és az áruk értékesítéséről az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződésről szóló 2014. évi 102. Tv. 2. par. (1) bekezdésének hatályos rendelkezései értelmében jött létre; ebben a jogviszonyban a honlap üzemeltetője minden esetben a vállalkozásának tárgya keretén belül jár el, míg a regisztrált modell és a regisztrált látogató, akik természetes személyek, mindig fogyasztóként szerepelnek.
 13. A regisztráció időbeli korlátozás nélkül történik.
 14. A regisztráció feljogosítja a regisztrált modellt és a regisztrált látogatót arra, hogy a honlap üzemeltetője szolgáltatást nyújtson számára.

Ugrás az oldal tetejére ↑

V. A regisztráció befejezése

 1. A regisztráció befejezésére az alábbiak miatt kerülhet sor:
  1. a regisztrált modell vagy regisztrált látogató saját kérelme alapján
  2. az oldal üzemeltetőjének indítványa alapján.
 2. A regisztráció saját kérelem alapján történő törlésére a regisztrált modell vagy a regisztrált látogató által a IV. cikkely 6. bekezdés e) pontja szerint megadott e-mail címről az oldal üzemeltetőjének info@sexchat24.hu e-mail címére küldött e-mailje alapján kerül sor, melyben a regisztrált modell vagy a regisztrált látogató az oldal üzemeltetőjétől kifejezetten kéri a regisztrációja befejezését. Az oldal üzemeltetője vállalja, hogy ezen e-mail kézbesítésétől számított 30 napon belül eleget tesz a kérelemnek.
 3. A regisztráció befejezése az oldal üzemeltetőjének indítványa alapján a következő okokból kifolyólag történhet:
  1. ha utólag kiderül, hogy az oldal által érintett személy még nem töltötte be a 18. életévét
  2. ha az oldal által érintett személy megszegte jelen felhasználói feltételek II. cikkelyét
  3. a regisztráció során megadott e-mail cím hibás működése az oka annak, hogy a honlap üzemeltetője úgy döntött, hogy megszünteti a személy honlapon való regisztrációját, miközben jelen Felhasználási feltételek II. cikkelyének (7) bekezdése hasonlóképpen érvényes
  4. ha az oldal által érintett személy megszegte jelen felhasználói feltételek VI. és VII. cikkelyében meghatározott kötelezettségeket.
  5. ha a honlapon részt vevő személy legalább egy évig nem mutatott ki semmilyen tevékenységet (nem jelentkezett be).
 4. Amennyiben az adott személy regisztrációjának befejezésére az oldal üzemeltetőjének indítványa alapján, a felhasználói feltételek ezen cikkelyének 3. bekezdése szerinti okok miatt került sor, úgy az oldal által érintett egyetlen személy sem jogosult semmilyen kártérítésre, sem bármilyen formában történő vagyoni vagy nem vagyoni elégtételre.

Ugrás az oldal tetejére ↑

VI. A regisztrált modell jogai és kötelességei

 1. A regisztrált modell kötelességei a következők:
  1. az oldal használata során meg kell akadályoznia a hozzáférést a 18 évnél fiatalabb személyek számára
  2. az oldalt nem használhatja olyan időpontban és azokon a helyeken, amikor és ahol az tilos (pl. munkaidő alatt, a munkáltató számítógépes munkaállomásain, olyan helyeken, ahol közfelháborodást válthat ki stb.)
  3. tiszteletben kell tartania az oldal üzemeltetőjének szerzői jogait, és az oldal üzemeltetőjének beleegyezése nélkül nem másolhatja, nem közölheti, nem közvetítheti, nem oszthatja meg, és nem adhatja el az oldalon megjelenített, szerzői jogok által védett információkat. Különösen érvényes ez az oldal által érintett személyek fényképére és az általuk sugárzott közvetítésre
  4. tiszteletben kell tartania az oldal által érintett személyek magánszféráját, a közvetített tartalommal kapcsolatban, beleértve a chat-et is, nem közölheti a személyes adataikat és elérhetőségüket; az említett kötelesség egyaránt vonatkozik az oldal által érintett személyek szóbeli, írásbeli és vizuális kommunikációjára
  5. a közvetített tartalomban, beleértve a chat-et is, tartózkodni kell a sértő tartalom közzétételétől
  6. a chat során nem kapcsolhatja ki a webkamerát
  7. a magánjellegű chat során a webkamera előtt kell tartózkodnia
  8. a regisztrált látogatótól nem kérheti az elérhetőségi adatait (e-mail címet, telefonszámot, a skype, icq stb. nick-jét)
  9. a chat-en keresztül nem adhatja meg a saját, fent említett elérhetőségi adatait
  10. hasonló jellegű más weboldalakat tilos propagálni
  11. a magánjellegű chat-en kívül nem mutatkozhat teljesen meztelenül; a magánjellegű chat-en kívül engedélyezett az erotikus alsónemű viselete, és úgyszintén szexuális izgalom okozása céljából időnként teljesen vagy részben meztelenül mutatkozni
  12. a regisztrált látogatónak nem kínálhatja fel magát sem ellenszolgáltatás fejében, sem térítésmentesen
  13. nem közvetíthet üres videót (pl. fal, kép), a közvetítésben élő szereplőknek kell részt venniük
  14. nem közvetíthet előre felvett képanyagot, csakis élő közvetítés lehetséges
  15. a nyilvános és magánjellegű chat-en egyaránt rendesen kell viselkednie
  16. a regisztrált látogatókat tisztességtelen módon ne akarja rávenni a közvetítése figyelemmel kísérésére
  17. a profilban köteles saját fényképeket használni, melyeken a nemi szervek nem lehetnek fedetlenül
  18. köteles kizárni a regisztrált látogatót, akiről kiderül, hogy még nincs 18 éves
  19. havonta minimálisan 2 óra időtartamban online kell lennie
  20. be kell tartania azon állam jogszabályait, melynek területén tartózkodik
  21. csak egy bejelentkezési névvel rendelkezhet
  22. kerülni kell az olyan cselekedetet, melynek valós következménye a kettős regisztráció, egyrészt regisztrált modellként, másrészt regisztrált látogatóként azzal a céllal, hogy a regisztrált látogatóként megvásárolt kreditet saját regisztrált modellkénti prezentációjának követésére használja.
 2. A regisztrált modell tudomásul veszi, hogy az oldal üzemeltetője köteles a bűnüldöző szerveknek megadni az általuk igényelt személyes és működéssel kapcsolatos adatokat, főleg a regisztrált modell jogellenes tevékenysége esetén.
 3. A regisztrált modell tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az oldal üzemeltetője figyelemmel kísérheti az oldalon történő szóbeli, írásbeli és vizuális kommunikációját.
 4. A regisztrált modell indoklás nélkül is jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől, amely alapján a közte és a honlap üzemeltetője közötti jogviszony létrejött. A regisztrált modell az elállási jogát az oldalon elérhető űrlapon érvényesítheti. A szerződéstől való elállás határideje a szerződés megkötésétől számított 14 nap. A szerződéstől való elállási időszak alatt a regisztrált modellnek nem nyújtanak szolgáltatást, tehát a regisztrált modell továbbra is nem regisztrált, véletlen látogatónak minősül, kivéve, ha hozzájárult a szolgáltatás elállási időszak lejárta előtti nyújtásához. A regisztrált modellnek nincs joga elállni, ha kifejezett hozzájárulásával hozzájárult ahhoz, hogy a honlap üzemeltetője az elállási időszak lejárta előtt megkezdje a szolgáltatás nyújtását. A regisztrált modell szerződéstől való elállási joga nem érinti a regisztráció megszüntetésére irányuló jogát.
 5. A regisztrált modellnek joga van panaszt, vagy egyéb reklamációt benyújtani a reklamációs szabályzat szerint.

Ugrás az oldal tetejére ↑

VII. A regisztrált látogató jogai és kötelességei

 1. A regisztrált látogató kötelességei:
  1. az oldal használata során meg kell akadályoznia a hozzáférést a 18 évnél fiatalabb személyek számára
  2. az oldalt nem használhatja olyan időpontban és azokon a helyeken, amikor és ahol az tilos (pl. munkaidő alatt, a munkáltató számítógépes munkaállomásain, olyan helyeken, ahol közfelháborodást válthat ki stb.)
  3. tiszteletben kell tartania az oldal üzemeltetőjének szerzői jogait, és az oldal üzemeltetőjének beleegyezése nélkül nem másolhatja, nem közölheti, nem közvetítheti, nem oszthatja meg, és nem adhatja el az oldalon megjelenített, szerzői jogok által védett információkat. Különösen érvényes ez az oldal által érintett személyek fényképére és az általuk sugárzott közvetítésre
  4. tiszteletben kell tartania az oldal által érintett személyek magánszféráját, a közvetített tartalommal kapcsolatban, beleértve a chat-et is, nem közölheti a személyes adataikat és elérhetőségüket; az említett kötelesség egyaránt vonatkozik az oldal által érintett személyek szóbeli, írásbeli és vizuális kommunikációjára
  5. a közvetített tartalomban, beleértve a chat-et is, tartózkodni kell a sértő tartalom közzétételétől
  6. be kell tartania azon állam jogszabályait, melynek területén tartózkodik
  7. a regisztrált modelltől ne akarja megszerezni az elérhetőségi adatait (e-mail cím, telefonszám, a skype, icq stb. nick-je)
  8. a regisztrált modellnek nem adhatja meg a saját, fent említett elérhetőségi adatait (e-mail cím, telefonszám, a skype, icq stb. nick-je)
  9. hasonló jellegű más weboldalakat tilos propagálni
  10. a regisztrált modellt a magánjellegű chat-en kívül nem ösztönözheti a vetkőzésre
  11. tartózkodnia kell olyan magatartástól, melynek lényege az ellenszolgáltatás fejében történő vagy térítésmentes szexuális szolgáltatással kapcsolatos egyezség
  12. a regisztrált modellel csak nyilvános vagy magánjellegű chat-en keresztül kommunikálhat
  13. az oldal üzemeltetőjének jelentenie kell a gyanút, hogy valamelyik regisztrált modell életkora kevesebb, mint 18 év, és a regisztrációját hamis adatokkal érte el
  14. csak egy bejelentkezési névvel rendelkezhet
  15. kerülni kell az olyan cselekedetet, melynek valós következménye a kettős regisztráció, egyrészt regisztrált modellként, másrészt regisztrált látogatóként azzal a céllal, hogy a regisztrált látogatóként megvásárolt kreditet saját regisztrált modellkénti prezentációjának követésére használja.
 2. A regisztrált látogató tudomásul veszi, hogy az oldal üzemeltetője köteles a bűnüldöző szerveknek megadni az általuk igényelt személyes és működéssel kapcsolatos adatokat, főleg a regisztrált látogató jogellenes tevékenysége esetén.
 3. A regisztrált látogató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az oldal üzemeltetője figyelemmel kísérheti az oldalon történő szóbeli, írásbeli és vizuális kommunikációját.
 4. A regisztrált modell indoklás nélkül is jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől, amely alapján a közte és a honlap üzemeltetője közötti jogviszony létrejött. A regisztrált modell az elállási jogát az oldalon elérhető űrlapon érvényesítheti. A szerződéstől való elállás határideje a szerződés megkötésétől számított 14 nap. A szerződéstől való elállási időszak alatt a regisztrált modellnek nem nyújtanak szolgáltatást, tehát a regisztrált modell továbbra is nem regisztrált, véletlen látogatónak minősül, kivéve, ha hozzájárult a szolgáltatás elállási időszak lejárta előtti nyújtásához. A regisztrált modellnek nincs joga elállni, ha kifejezett hozzájárulásával hozzájárult ahhoz, hogy a honlap üzemeltetője az elállási időszak lejárta előtt megkezdje a szolgáltatás nyújtását. A regisztrált modell szerződéstől való elállási joga nem érinti a regisztráció megszüntetésére irányuló jogát.
 5. A regisztrált látogatónak joga van panaszt, vagy egyéb reklamációt benyújtani a reklamációs szabályzat szerint.
 6. Egy kredit értéke a következőktől függ:
  1. kreditvásárlási forma, mivel a honlap üzemeltetője lehetőséget kínál a kreditet hitelkártyával, banki átutalással vagy SMS-ben megvásárolni
  2. a kredit összege, mivel a honlap üzemeltetője több lehetőséget is kínál a kreditösszegre vonatkozóan.
 7. A regisztrált látogató a kreditvásárlás jóváhagyása előtt látja a kredit összegét és a kreditvásárlással kapcsolatos költségeket. A kreditvásárlás előre fizetés ellenében történik.

Ugrás az oldal tetejére ↑

VIII. Reklám megjelenítése az oldalon

 1. A regisztrált modell és regisztrált látogató egyetért azzal, hogy:
  1. az oldalon reklám fog megjelenni
  2. reklámot tartalmazó e-maileket küldhetnek számára.

Ugrás az oldal tetejére ↑

IX. A regisztrált modell díjazása

 1. Az oldal térítés ellenében látogatható, mégpedig kredit vásárlásával és felhasználásával.
 2. A regisztrált látogató a kreditet az oldalon keresztül vásárolja meg, amit a regisztrált modell magánjellegű chat-en történő követésére használhat fel.
 3. Egy kredit ára a regisztrált modellekre vonatkozóan 1,-€.
 4. A regisztrált modell magánjellegű chat keretén belül történő követésének percdíját maga a regisztrált modell határozza meg, akinek jogában áll ezen percdíjat megváltoztatni, de nem a magánjellegű chat-en folyó kommunikáció során.
 5. A regisztrált modell díja a megszerzett kreditek 50%-a.
 6. A regisztrált modell akár 20,- €-s napi bónuszt kaphat. Ezen bónuszra az a regisztrált modell jogosult, aki jelen felhasználói feltételeket betartja. Ez a bónusz teljes összegben kerül jóváírásra.
 7. A regisztrált modell megszerzett kreditjeiből adódó díjazása fel van tüntetve a regisztrált modell profiljában. Ezen díjazás a regisztrált modell által megadott számlán kerül jóváírásra. Ezen díjazás a regisztrált modell bruttó keresete, melyből a regisztrált modell adót köteles fizetni. A regisztrált modell díját a következő hónap 1. napjáig utalják át, amennyiben a díj összege meghaladja a 20,-€-t. Ha a díj összege nem éri el a 20,-€-t, akkor addig nem kerül kifizetésre, amíg az összege nem éri el legalább a 20,-€-t.
 8. Az oldal üzemeltetője vállalja, hogy a következő év január 31-i határidővel megküldi a regisztrált modellnek az oldalon keresztül megszerzett díjazásról szóló igazolást.

Ugrás az oldal tetejére ↑

X. A személyes adatok védelme

Megszűnik: 2018.05.25

Ugrás az oldal tetejére ↑

XI. Tájékoztatás az alternatív vitarendezési rendszeren keresztül történő vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről

 1. A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló 2015. évi 391. törvény hatályos rendelkezései értelmében a regisztrált modell vagy regisztrált látogató és az oldal üzemeltetője közötti, távolról kötött szerződésből eredő vagy kapcsolatos jogvitát (a továbbiakban: "jogvita") a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet – mint alternatív szervezet - útján lehet rendezni.
 2. Az alternatív vitarendezés nem érinti egyik szerződő fél bírósághoz fordulási jogát sem, és az alternatív vitarendezés befejezése nem előfeltétele a bírósághoz fordulásnak.
 3. A regisztrált modell vagy regisztrált látogató jogosult jogorvoslati kérelemmel fordulni a honlap üzemeltetőjéhez, amennyiben a honlap üzemeltetője általi panaszkezeléssel nem elégedett, vagy ha úgy véli, hogy a honlap üzemeltetője megsértette jogait.
 4. A regisztrált modell vagy regisztrált látogató jogosult jogorvoslat iránti kérelmet benyújtani az alternatív vitarendezési szervezethez, ha a webhely üzemeltetője az előzőleg benyújtott kérelmét elutasította, vagy nem válaszolt arra a benyújtástól számított 30 napon belül.
 5. A jogorvoslat iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
  1. a regisztrált modell vagy regisztrált látogató családi- és utónevét, kézbesítési címét, elektronikus és telefonos elérhetőségét
  2. a weboldal üzemeltetőjének pontos azonosítását,
  3. a lényeges tények teljes és érthető leírását,
  4. a jogvita tárgyának pontos ismertetését, tényeket és állításokat, illetve azt, amit a panasztévő el szeretne érni,
  5. az az időpont, amikor a regisztrált modell vagy regisztrált látogató jogorvoslat iránti kérelemmel fordult a honlap üzemeltetőjéhez, valamint tájékoztatást arról, hogy a vita közvetlen rendezésére tett kísérlet a honlap üzemeltetőjével eredménytelen volt,
  6. arról szóló nyilatkozatot, hogy ugyanezt a jogorvoslati kérelmet nem küldték meg egy másik alternatív vitarendezési szervezetnek, az ügyben nem döntött már a bíróság, az ügyben nem került sor mediáció során kötött megállapodásra, vagy az alternatív vitarendezést nem a törvény 20. cikkének (1) bekezdése a) – e) pontja alapján fejezték be.
 6. A regisztrált modell vagy regisztrált látogató köteles a kérelemhez csatolni a jogvita tárgyával kapcsolatos dokumentumokat, amelyek a kérelemben szereplő tényeket bizonyítják.
 7. A kérelmet papíron, elektronikus úton vagy szóban, jegyzőkönyvbe mondva lehet benyújtani.
 8. Az alternatív vitarendezés azon a napon kezdődik, amikor az alternatív vitarendezési szervezet kézhez kapja a beadványt.
 9. Az alternatív vitarendezés az alábbi módon ér véget:
  1. a törvény 17. § értelmében megkötött megállapodással
  2. a törvény 18. § értelmében kiadott alapos indoklással alátámasztott állásfoglalással
  3. a törvény 19. § szerinti halasztással
  4. a vitában részt vevő természetes személy halálával vagy halottá nyilvánításával
  5. a vitában részt vevő jogi személy jogutód nélküli megszűnésével
  6. a vitában részt vevő jogi személy jegyzékből való törlésével

Ugrás az oldal tetejére ↑

XII. Visszatérítési szabályzat

A jelen megállapodás V.4.-es pontja alapján a felhasználó visszavonási/elállási jogáról való kifejezett lemondásának megfelelően semmilyen visszatérítés vagy visszavonás nem kerülhet elfogadásra, amennyiben a felhasználó a megvásárolt kredit csomag felhasználását megkezdte. Visszatérítés néhány esetben lehetséges, de az egyes eseteket külön-külön elbíráljuk. A jóváhagyás után 10 napot igénybe vehet a kártya visszatérítése (hitelkártyával történő fizetés esetén). A felhasználók a reklamációs szabályzat I. pontjában feltüntetett címre kérhetik a visszatérítést.

Ugrás az oldal tetejére ↑

XIII. Záró rendelkezések

 1. Jelen Felhasználási feltételek 2023.08.06. napjától hatályosak, és teljes egészében a korábban hatályos www.cam24.hu használati feltételeinek helyébe lépnek.
 2. A regisztrált modell vagy regisztrált látogatónak a regisztráció befejezése iránti kérelme teljesítésére vonatkozó, a jelen Felhasználási feltételek V. cikkelyének (2) bekezdésébe foglalt, 2019.06.26-tól hatályos határidő, csak a 2019.06.26-tól regisztrált modellre vagy regisztrált látogatóra vonatkozik. A 2019.06.25.napja előtt regisztrált modellre és regisztrált látogatóra a regisztráció megszüntetésére vonatkozó eredeti határidő, azaz a webhely üzemeltetőjének való kézbesítés idejétől számított 24 óra.

Kelt Ohrady-n, 2023.08.06 napján

Ugrás az oldal tetejére ↑ | ← Vissza a főoldalra

Tájékoztatás a fogyasztó elállási jogának érvényesítéséről | Szerződéstől való elállási nyilatkozat mintája